TJENESTER

konflikthåndtering

HÅNDTERE KONFLIKT

Skaff deg hjelp til å håndtere konflikter på arbeidsplassen. Vi er nøytrale, og har høy fagkompetanse.

faktaundersokelse

FAKTAUNDERSØKELSE

Vi undersøker fakta i mobbesaker, og finner ut om det har vært brudd på  arbeidsmiljøloven. 

kommunikasjon

 KOMMUNIKASJON

Bli bedre på å kommunisere med dine kollegaer eller ansatte. Få råd om hvordan du håndterer vanskelige samtaler.

forhandlinger

FORHANDLINGER

Øk forhandlingsstyrken din. Vi gir deg kunnskap, og hjelper deg når du skal i forhandlinger.

kurs og foredrag

KURS OG FOREDRAG

Vi kommer gjerne og holder foredrag eller kurs for dere, og vi gjør også veiledning for små grupper.

skrivetjenester

 SKRIVETJENESTER

Ikke alle liker å skrive, det gjør vi! Overlat skrivearbeidet av profesjonelle dokumenter til oss.

"Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often a real loser -- in fees, expenses, and waste of time. As a peacemaker the lawyer has a superior opportunity of being a good person. There will still be business enough."

- Abraham Lincoln -